Belangrijke documenten

Hieronder vindt u meer details over plan Bosserhofsveld.

Voor de benodigde informatie, download het infopakket.

Verkaveling

Het plangebied bestaat uit 22 (middel)grote kavels. Voor een actueel overzicht van de kavels die nog vrij zijn, klik hier.

Beeldkwaliteitsplan

Gemeente Maasgouw wil een hoge kwaliteit in woningbouw nastreven. In het beeldkwaliteitsplan zijn de minimale randvoorwaarden hiervoor opgesteld. Bij het beoordelen van de bouwplannen toetst de welstandscommissie van de gemeente Maasgouw de plannen aan de hand van deze notitie.

Bouwvoorschriften

Voor de bouwvoorschriften kunt u het bestemmingsplan "Ontwerp bestemmingsplan Bosserhofsveld" bekijken. Het plan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Planverbeelding

Op deze kaart kunt u zien hoe de gebieden in plan Bosserhofsveld gebruikt gaan worden.