Boswoningen

De boswoningen zijn gesitueerd achter de laanwoningen (ten noorden hiervan) en langs de groenstrook aan de Doonweg.

Gelet op de ligging van de boswoningen is hier de meeste vrijheid toegestaan. De hoge beeldkwaliteit blijft echter voorwaarde. Ter plaatse is diversiteit toegestaan in bouwvolumes, kleur- en materiaalgebruik, vormgeving en gevelopeningen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de uitgangspunten. De vorm van de kap is vrij, alleen moet de dakhelling minimaal 45° en maximaal 60° zijn.

De boswoningen mogen worden opgetrokken uit rode baksteen. Het is hier toegestaan om ondergeschikte bouwdelen te onderscheiden middels afwijkende kleuren/materialen ten opzichte van de hoofdbebouwing.

Kijk voor meer informatie in de Notitie Beeldkwaliteitsplan Reutsdael.