Veldwoningen

De veldwoningen zijn gelegen tegen het open gebied (voormalige sportvelden) aan de noordzijde van het plangebied.

Vanwege deze ligging wordt hier minder vrijheid toegestaan. De woningen mogen plat of met een lessenaarskap worden afgedekt. Indien een lessenaarskap wordt gerealiseerd, moet deze een dakhelling van minimaal 30° en maximaal 45° krijgen. De veldwoningen mogen zowel rood als wit zijn. Ook hier is het toegestaan om ondergeschikte bouwdelen te onderscheiden middels afwijkende kleuren/materialen ten opzichte van de hoofdbebouwing.

Kijk voor meer informatie in de Notitie Beeldkwaliteitsplan Reutsdael.