Belangrijke documenten

Hieronder vindt u meer details over plan Reutsdael.

Verkaveling

Het plangebied bestaat uit 21 (middel)grote kavels. We hebben besloten om allereerst deel 1 van het plan te ontwikkelen. Dit betekent dat er op dit moment nog 2 kavels vrij zijn: kijk hiervoor op de kavelkaart. Als er in de toekomst vraag is naar meer kavels, dan gaan we mogelijk gebied 2 ontwikkelen. Voorlopig halen we de kavels in dit gebied uit de verkoop; u kunt hierop dus geen optie meer nemen.

Beeldkwaliteitsplan

Gemeente Maasgouw wil een hoge kwaliteit in woningbouw nastreven. In het beeldkwaliteitsplan zijn de minimale randvoorwaarden hiervoor opgesteld. Bij het beoordelen van de bouwplannen toetst de welstandscommissie van de gemeente Maasgouw de plannen aan de hand van deze notitie. Het beeldkwaliteitsplan vindt u hier.

Inrichtingsplan

In dit plan staat onder andere beschreven hoe de infrastructuur en inrichting van het plan Reutsdael wordt. Onderwerpen hierin zijn de groenzone, de ontsluiting en het duurzaam omgaan met water. Klik hier voor het inrichtingsplan.

Bouwvoorschriften

Voor de bouwvoorschriften kunt u het wijzigingsplan "Woningbouwproject Reutsdael" te Heel raadplegen. Dit plan is in de plaats gekomen van een deel van het bestemmingsplan "Kern Heel" van de voormalige gemeente Heel en is onherroepelijk. Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl